محل ورود کاربران سایت مهم ترین اطلاعیه های سایت
کد ملی
رمز عبور
 
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
تا کنون تخمين رتبه رشته هاي زير در سايت فعال شده است:

ليست رشته هاي موجود براي تخمين رتبه(ساير رشته ها بزودي)

مجموعه پرستاري

شامل رشته هاي : روان پرستاري،

پرستاري داخلي جراحي، پرستاري سلامت جامعه،

پرستاري کودکان،

پرستاري نظامي،

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان،

پرستاري توانبخشي،

پرستاري اورژانس،

پرستاري مراقبت هاي ويژه،

پرستاري سالمندي.

مجموعه علوم آزمايشگاهي 1

شامل رشته هاي:

بيوشيمي باليني،

زيست فن آوري پزشکي،

ژنتيک انساني.

مجموعه مامايي

شامل رشته هاي:

مامايي و مشاوره درمامايي

آمارزيستي

آموزش پزشکي

مجموعه علوم آزمايشگاهي2

شامل رشته هاي:

ايمني شناسي،

خونشناسي آزمايشگاهي و

بانک خون)هماتولوژي(.

اپيدميولوژي

آموزش بهداشت

ارزيابي فناوري سلامت

مجموعه علوم آزمايشگاهي3

شامل رشته هاي:

قارچ شناسي پزشکي،

ميکروب شناسي،

ويروس شناسي پزشکي، انگل شناسي.

اتاق عمل

مديريت خدمات

بهداشتي

سم شناسي پزشکي

فيزيک پزشکي

ارگونومي

فيزيولوژي

بهداشت و ايمني موادغذايي

تکنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي MRI

اقتصادبهداشت

تکنولوژي گردش خون


مهندسي بهداشت حرفه اي

انفورماتيک

مهندسي بهداشت

محيط

فيزيوتراپي

مهندسي پزشکي)بيوالکتريک(

مجموعه علوم تغذيه

شامل رشته هاي :

علوم تغذيه،

تغذيه در بحران و حوادث

غيرمترقبه،

علوم بهداشتي در تغذيه.

علوم تشريحي


مديريت توانبخشي

بهداشت روان

روانشناسي باليني


بزودي تخمين رتبه ساير رشته فعال خواهد شد...


اطلاعيه مهم: تعيين شهر و دانشگاه محل تحصيل
 موسسه علوم پزشکي سنا در راستاي ارتقاء سطح علمي و عملي دوستداران تحصيلات تکميلي در کشور و به عنوان تنها مرکز تخصصي تخمين رتبه قابل اعتماد در کشور اين بار خدمتي ديگر ارائه مي دهد.
برنامه تعيين شهر و دانشگاه محل تحصيل پس از دريافت کارنامه اوليه توسط اساتيد مجرب و گروه هاي تخصصي مشاوره صورت خواهد گرفت.
برنامه انتخاب شهر به زودي اعلام خواهد شد.